Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
İstilalden İstikbale
 
     
 
ANA SAYFA GENEL BİLGİ YÖNETİM DANIŞMA KURULU EĞİTİMLERİMİZ FAALİYET ALANLARIMIZ ÇALIŞMALARIMIZ İLETİŞİM
 
 
T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Genel Bilgi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAKUZEM) Resmi Gazetenin 16.12.2009 tarih ve 27434 sayılı kanunuyla kurulmuştur.

Merkezin amaçları şunlardır:

  • Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan önlisans, lisans, lisansüstü dâhil tüm eğitim-öğretim programı ve faaliyetleri kapsamındaki plan, program ve uygulamaları yürütmek
  • Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak
  • Yükseköğretimde üretilen bilgiyi zaman ve mekândan bağımsız tüm ilgililere ulaştırmak
  • Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitim-öğretimin başarısını artırmak
  • Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında etkileşim ve yardımlaşmayı desteklemek ve katkı sağlamak.
Misyon Vizyon

Uzaktan Eğitim alanında dünya çapında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişmeleri izleyerek internet destekli öğretimde sunulan dersleri dinamik bir yapıda oluşturmak, bu alanda yeni projelerde atılım yapmak ve sunmak, bunların yanında rekabetçi, yenilikçi, araştırmalara açık bir merkez olmak.

Bu misyonu gerçekleştirmek üzere belirlenen vizyon

  • İnternet destekli öğretimde dünya standartlarına uygun ders içeriklerini sunan
  • Uzaktan Eğitim alanında rekabetçi ortamı yaratan ve bu ortamda liderlik yapabilen
  • İnternet destekli öğretimde son teknolojileri kullanan
  • Uzaktan eğitimde sunulan ders içeriklerini dinamik bir yapıda hazırlayan

bir uzaktan eğitim merkezi olmaktır.

Merkezimiz üniversitemizin oluşturduğu temel ilkeleri benimsemiş ve bu temel ilkeleri misyon ve vizyonuna yansıtmıştır.

 

Yönetmelikler

 

 
Bağlantılar
    Sosyal Bilimler Enstitüsü
    Burdur Gelişim Merkezi
    Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi
Eğitimlerimiz
    Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzaktan Eğitim İşletme Tezsiz Yüksek Lisansı
    Gölhisar Meslek Yüksekokulu Girişimcilik Dersi
    Burdur Gelişim Merkezi Uzaktan Eğitim Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifika Programı

Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanımı Adımları