.

Genel Bilgi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAKUZEM) Resmi Gazetenin 16.12.2009 tarih ve 27434 sayılı kanunuyla kurulmuştur.

Merkezin amaçları şunlardır:

  • Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan önlisans, lisans, lisansüstü dâhil tüm eğitim-öğretim programı ve faaliyetleri kapsamındaki plan, program ve uygulamaları yürütmek
  • Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak
  • Yükseköğretimde üretilen bilgiyi zaman ve mekândan bağımsız tüm ilgililere ulaştırmak
  • Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitim-öğretimin başarısını artırmak
  • Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında etkileşim ve yardımlaşmayı desteklemek ve katkı sağlamak.

genel bilgi