.

Yönetim

Öğr. Gör. Gökhan TURAN
Merkez Müdürü
gokhanturan@mehmetakif.edu.tr
Öğr. Gör. Ekrem Eşref KILINÇ
Müdür Yardımcısı
ekilinc@mehmetakif.edu.tr

Yönetim