.

Akademik Personel

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Öğr. Gör. Emin AKTÜRK