.

Yönetim

Öğr. Gör. Gökhan TURAN
Merkez Müdürü
gokhanturan@mehmetakif.edu.tr
Öğr. Gör. Ekrem Eşref KILINÇ
Müdür Yardımcısı
ekilinc@mehmetakif.edu.tr
Öğr. Gör. Emin AKTÜRK
Müdür Yardımcısı
eakturk@mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Misyon-Vizyon
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Yönetmelikler
  • Eğitimlerimiz
  • Faaliyet Alanlarımız
  • Çalışmalarımız
  • Raporlarımız