.

Öğrenciler İçin Destek

Bizden destek almak için “Öğrenci No, Ad, Soyad, Akademik Birim (Okul), Bölüm” bilgilerinizi ve yaşadığınız sorunu uzem@mehmetakif.edu.tr e-posta adresine göndererek destek alabilirsiniz. Sorunuzu daha iyi açıklamak için sorunla ilgili ekran görüntüsü alıp e-postaya ekleyebilirsiniz.


Destek

  • Destek (Öğrenciler İçin)
  • Destek (Öğretim Elemanları İçin)